Banbyggare

Söker klubben en banbyggare?

Lena Berggren Wenderyd är B-banbyggare och bygger upp till 130-klass för ponny och 140-klass för häst.

Boka eller fråga på tfn. 0706-667 699 eller skicka via e-post info@lenaberggrenrid.se